Jak rozumie się samo przez się psychologia to nauka, która absorbuje się sprawami człowieka, jego postrzegania świata, jego odczuciami oraz myślami. Niewątpliwie jest to taka dziedzina wiedzy, jaka powstała po to, aby jeszcze znacznie bardziej zaznajomić przyrodę ludzką od kwestii innej aniżeli biologiczna. Nie ulega również wątpliwości, iż jakikolwiek psycholog to ktoś, kogo zadaniem jest niesienie pomocy innym ludziom.

Człowiek ten pracując ma do spełnienia swego rodzaju misję. Co znacznie więcej, coraz to częściej staje się tak, iż to oczywiście psycholog czy także psychoterapeuta, a nie przewodnik duchowy, staje się mistrzem człowieka, jaki boryka się z niepewnością, lekami czy też innymi problemami natury nawet nie tyle psychologicznej, co etycznej lub moralnej. Dzieje się tak, ponieważ we dzisiejszym świecie zanotować wolno wyraźne odejście od duchowości.

Naturalnie rozumianej jako praktyka religijna. W tym kontekście wolno niemniej jednak dojść do wniosku, że mamy w aktualnych czasach do czynienia ze swego typu paradoksem. Wszystko w następstwie tego, że psychologia nie bazuje już tylko i wyłącznie na dowodach naukowych czy pracach takich pionierów psychoanalizy jak chociażby Zygmunt Freud, jednakowoż rozpoczyna czerpać również z dorobku całej cywilizacji ludzkiej, w tym też z dorobku kultur Dalekiego Wschodu, z ich systemów moralno-etycznych czy również nawet z wierzeń – sprawdź terapeuta radom. Nikogo nie zadziwia w następstwie tego już fakt, iż psycholog poleca swojemu pacjentowi oddawać się codziennej medytacji, żyć w zgodzie z naturą czy relaksować się podczas uprawiania specyficznej dla kultury Indii formy medytacji w ruchu, jaką jest joga.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY