Bez względu na to, jak często jeździsz na rowerze, znajomość zasad ruchu drogowego dla rowerzystów jest niezbędna, zwłaszcza że ich przestrzeganie pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń w ruchu drogowym. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o tych zasadach ruchu drogowego, obowiązkach i zakazach, jakie masz w ruchu drogowym, ale także przydatnych wskazówkach dotyczących bezpiecznej jazdy na rowerze. oświetlenie rowerowe – jakie powinno być?

Regulacje prawne dotyczące ruchu rowerowego

Mimo, że nie ma specjalnych przepisów dla rowerzystów, zasady poruszania się rowerem po drogach publicznych reguluje kodeks drogowy poprzez GEO 195/2002 i jego rozporządzenie wykonawcze. Ostatnia zmiana tych przepisów została dokonana decyzją rządu nr 965/2017 i przyniosła poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.

Rowery należą do kategorii pojazdów i dlatego jeżdżąc po drogach publicznych należy przestrzegać obowiązujących przepisów drogowych. Główne zasady ruchu drogowego zabraniają poruszania się rowerem po chodniku, chyba że na chodniku są wyznaczone specjalne pasy rowerowe. Dokładniej mówiąc, rowerzyści muszą jeździć albo po pasie rowerowym, albo po chodniku (poboczu), respektując kierunek jazdy. Jazda rowerem po chodniku bez specjalnego oznakowania narusza przepisy prawa drogowego.

Zgodnie z kodeksem drogowym jazda na rowerze jest dozwolona na drogach europejskich i krajowych, o ile nie ma znaków zakazujących. Należy wspomnieć, że nie wolno jeździć rowerem po autostradach. Zgodnie z prawem, zabroniona jest jazda po autostradach, jeśli prędkość pojazdu nie przekracza 50 km/h.

Osoby, które chcą jeździć rowerem po drogach publicznych muszą mieć ukończone 14 lat i posiadać przy sobie dowód osobisty, w przeciwnym razie grozi im mandat. Kolejna ważna regulacja dotyczy kierowców. Zaleca się im, aby przy wyprzedzaniu rowerów zachowali odległość boczną co najmniej 1,5 metra.

Jak wyposażyć rower, jeśli jeździsz po drogach publicznych?

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym do kodeksu drogowego, poruszając się rowerem po drogach publicznych musisz zadbać o to, aby Twój rower był odpowiednio wyposażony. W skład wyposażenia roweru wchodzą:

 1. Sprawny układ hamulcowy – jest niezbędny do bezpiecznego hamowania na jak najkrótszej drodze;
 2. Kierownica – układ kierowniczy Twojego roweru powinien być sprawny, abyś mógł z łatwością zmieniać kierunek jazdy i omijać przeszkody;
 3. Reflektor biało-żółty – ten reflektor, biały lub żółty, powinien być umieszczony z przodu roweru. Może to być klasyczny lub LED-owy reflektor i powinien zapewnić Ci widoczność w nocy, jak również sprawić, że będziesz widoczny dla nadjeżdżających pojazdów.
 4. Czerwone światło przednie – powinno być zamontowane z tyłu roweru, abyś był widoczny w ruchu drogowym przez pojazdy nadjeżdżające z tyłu;
 5. Czerwone urządzenie odblaskowe (reflektor) – z tyłu roweru musi być zamontowane co najmniej jedno takie urządzenie, które staje się widoczne po oświetleniu reflektorem samochodu lub innego roweru. Urządzenie to jest traktowane jako element bezpieczeństwa biernego.
 6. Inne urządzenia odbijające fluorescencję (oczka) – które muszą być zamontowane na grzbietach kół, a podczas ruchu kół będą tworzyć ciągłe koło. Urządzenia te są zazwyczaj pomarańczowe, ale można też zdecydować się na paski odblaskowe przyklejone do gumy.
 7. Klaksony – rowerzyści mogą zamontować na swoich rowerach klaksony, zbliżone wysokością i natężeniem dźwięku do klaksonów samochodowych.

Obowiązkowo należy mieć zamontowany komplet oświetlenia rowerowego (reflektory i odblaski) tylko w przypadku ograniczenia widoczności lub jazdy w nocy, zarówno w miastach jak i poza nimi. Kolejna ważna kwestia, o której należy pamiętać, dotyczy rowerów z przyczepkami. Rowerzyści mogą ciągnąć lekką przyczepę jednoosiową, ale muszą mieć czerwone urządzenie odblaskowe (oczko) i reflektor tego samego koloru.

Jakie są obowiązki i zakazy rowerzysty w ruchu drogowym?

Aby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń w ruchu drogowym i bezpiecznie jeździć po drogach publicznych, musisz wiedzieć, jakie obowiązki i zakazy masz jako rowerzysta.

OBOWIĄZKI ROWERZYSTÓW

Obowiązki każdego rowerzysty są następujące: Zawsze należy mieć przy sobie dowód osobisty. Musisz wyposażyć swój rower zgodnie z zasadami kodeksu drogowego. Używanie odzieży odblaskowej jest obowiązkowe tylko na zewnątrz i wewnątrz miasta lub wsi, gdzie nie działa oświetlenie publiczne, od zmierzchu do świtu lub gdy widoczność jest ograniczona.

Jeśli jeździsz na rowerze z inną osobą lub spotykasz innych rowerzystów w ruchu drogowym, musisz jechać w jednym pliku. Ruch równoległy jest dozwolony tylko w przypadku zorganizowanych zawodów.

ZAKAZY ROWEROWE

Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, zakazy dla rowerzystów są następujące:

 1. pobierać nauki jazdy na rowerze po ruchliwych drogach, jeśli jeszcze nie umiesz jeździć na rowerze;
 2. jazda rowerem po chodnikach, jeśli nie ma specjalnych pasów;
 3. jazda z tylko jedną ręką na kierownicy lub bez obu stóp na pedałach;
 4. jechać równolegle do innego rowerzysty;
 5. przewożenia innej osoby na rowerze, z wyjątkiem dzieci w wieku do 7 lat, które muszą być przewożone wyłącznie w homologowanych fotelikach rowerowych (z oznakowaniem CE) i muszą być prowadzone przez osobę dorosłą. Rowery, które są specjalnie zaprojektowane dla więcej niż jednej osoby, takie jak rowery tandemowe lub rowery cargo, nie mają tego zakazu.
 6. do jazdy rowerem, gdy występują usterki techniczne hamulców lub nie masz dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych;
 7. trzymanie się innego poruszającego się pojazdu, holowanie lub pchanie lub ciągnięcie przez osobę w innym pojeździe;
 8. przechodzenie przez jezdnię na przejściach dla pieszych podczas jazdy rowerem;
 9. jazda rowerem, gdy drogi są pokryte lodem, szronem lub śniegiem;
 10. jeździć na rowerze bez utrzymywania kół w kontakcie z podłożem;
 11. jazda rowerem po autostradach;

 12. parkuj rower na drogach publicznych w nocy;

 13. jazdy bez ubrania odblaskowego na zewnątrz i wewnątrz miejsc, gdzie nie działa oświetlenie publiczne, od zmierzchu do świtu lub gdy widoczność jest ograniczona;
 14. poruszać się na rowerze po pasach innych niż przy krawężniku lub chodniku, z wyjątkiem sytuacji, gdy trzeba zmieścić się w granicach prawa, aby skręcić w lewo na skrzyżowaniach;
 15. kierowania rowerem pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji albo leków o podobnym działaniu;
 16. przewożenia jakichkolwiek przedmiotów, które są uciążliwe lub zagrażają prowadzeniu roweru lub innym użytkownikom drogi.
ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY